Tietokoneita purkavilla yrityksillä on Suomessa oltava viranomaisen myöntämä ympäristölupa. Yrityksen oma purkutoiminta on edellytys sille, että tietokonekierrättäjä voi tarjota kokonaisvaltaisen toimintamallin, jossa vasen käsi varmasti tietää, mitä oikea tekee ja kaikki jakeet käsitellään vastuullisesti. Alihankintaa tai ulkoistusta käyttämällä tämä ei ole itsestään selvää.

Tietokonekierrätys ei ole pelkästään tietoturvasta ja logistiikasta huolehtimista. Laitteet on syytä käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla ja ympäristöarvot huomioiden. Terasetissa iso osa laitteista kunnostetaan uusiokäyttöön, mutta osan kohdalla järkevin vaihtoehto on jatkokäyttö teollisuuden raaka-aineena. Ympäristölupa koskee tätä purkutyötä.

Törmäämme toisinaan keskusteluun siitä, mikä luvituksen merkitys on. Terasetissa on koneita purettu vuodesta 2012 alkaen luvan kanssa. Rajanveto siitä, missä tilanteessa lupa tarvitaan ja mitä ehkä voisi luvattakin tehdä, on jonkin verran mutkikasta, mutta ammattimaisen toiminnan osalta tilanne on selvä: ajantasainen lupa on oltava. Oikein tarkasti pykäliä tulkiten tämä saattaisi koskea myös esimerkiksi tietokoneiden huoltotoimintaa.

Ympäristölupa on tae läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta

Oma lähtökohtamme ei aiheen tiimoilta ole ollut pyrkiä väistelemään velvoitteita vaan suhtautua läpinäkyvyyteen positiivisesti. Lopulta läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta ympäristöluvassa kyse: raportoimme valvontaviranomaiselle vuosittain käsittelemämme konemäärät ja tonnit, jaoteltuna tarkasti eri purkutuotteisiin eli jakeisiin. Tämä seuranta antaa paljon myös meille itsellemme. Pystymme vuosien datan perusteella ennakoimaan ja ajastamaan purkutyötä tehokkaasti.

Ympäristölupa itsessään on kattava kokonaisuus ja hakuprosessi oli aikanaan mielenkiintoinen kokemus. Pääsimme puntaroimaan tarkasti, millaisia ympäristövaikutuksia toiminnalla on ja määrittelemään rajoja siihen, milloin ja miten työskennellään. Tietokoneiden purkutyö on toki helpommasta päästä luvituksen osalta, koska työ on lähtökohtaisesti siistiä sisätyötä, eikä käytössä ole isoja mekaanisia koneita. Ympäristölupaa haetaan kuitenkin meillekin samoilla pohjatiedoilla, millä vaikkapa ydinvoimala luvitetaan.

Omaa lupaamme valvoo Lopen kunta. Saimme jo alkuvaiheessa kunnasta hyviä vinkkejä ja raportointia kehitettiin yhteisvoimin. Oma työseurantamme on vielä selvästi järeämpi luvan vaatimuksiin nähden. Pitkän ajan luvuista voidaan todeta, että nopeimmillaan pöytätietokoneen purkaa reilusti alle 2 minuutissa, mutta hitaimpien palvelinten kanssa aikaa voi mennä tuntitolkulla. Purkutyömme keskittyy eniten juuri pöytäkoneisiin. Kannettavat toki käsitellään myös, mutta purkutyön suhteen niiden jaejako on erilainen. Ajankäyttö täytyy suhteuttaa saatavaan purkumäärään, jotta toiminta pysyy tuottavana. Mikäli energiaa käytetään yli sen, mitä tuotteesta purettuna saadaan hyötyä, täytyy etsiä parempi tapa toimia. Tässäkin kokemus tuo varmuutta ja hyviä käytänteitä.

Huolehdimme Terasetissa myös siitä, ettei vastuullisuuden ketju katkea meidän jälkeenkään. Jokainen edelleenjalostuskumppanimme on ympäristöluvallinen ja toimii Suomessa. Varsinainen laatu toimintaan syntyy aina kuitenkin omalla tekemisellä.

Onko ympäristöluvalla siis väliä? Kyllä, kun halutaan toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Lupa tuo toimintaan seurattavuutta, yhtenäisiä käytäntöjä ja uskottavuutta.