20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Terasetin liikevaihdosta yli 90 % tulee käytettyjen laitteiden myynnistä. Käytettyjen laitteiden kokonaisuudessa kannettavat tietokoneet ovat suurin  tuoteryhmä ja hyvänä kakkosena tulevat pöytäkoneet, vaikkakin käytetyt näytöt, älypuhelimet ja tabletit ovat määrällisesti kasvussa. Liikevaihdon kannalta merkittävin tuoteryhmä on kuitenkin tietokoneet.

Käytetyt koneet saavat usein osakseen aiheellisiakin kuntoon liittyviä kysymyksiä. Laitteiden hankkimista suunnittelevia askarruttaa, voiko käytettyyn laitteeseen luottaa, millaisessa käytössä se on ollut tai onko laite voinut joutua kiertoon rikkouduttuaan. Epävarmuustekijöiden taklaamiseksi Terasetissa on alusta saakka laatuluokiteltu käytetyt tuotteet kuluttajille ymmärrettävällä tavalla. Tämä ei ole itsestään selvä toimintamalli toimialalla. 

Käytettyjen laitteiden kuntoa määrittävät laatuluokat – uutuutena A+ ja A++

Terasetin tuotevalikoimassa hyväkuntoista, käytettyä laitetta kuvaa laatuluokka A. Jollain tapaa puutteellinen tai vajavainen ominaisuus, vaikkapa toimimaton akku, sysää laitteen B-laatuluokkaan. C-luokan laitteista löytyy jo hieman merkittävämpiä käyttöön vaikuttavia jälkiä. Toisinaan joidenkin toimijoiden käyttämää D-luokkaa Terasetin kriteeristöstä ei löydy lainkaan, sillä sen alle päätyisivät vain toimimattomat koneet. Kriteeristömme on tarkka, ja mitä tahansa ei pääse läpi. 

Markkinoilla on monia laadutustapoja käytetyille laitteille. A-luokka muodostui aikanaan joustavaksi käsitteeksi, kun tunnetuin alalla toimiva yritys jakoi luokan kahtia (A1 ja A2). Terasetin tarkka kriteeristö laaduttaa tuotteet toisin, sillä laatuluokkamme B vastaa paikoin muiden alalla toimivien luokkaa A, ja toisaalta laatuluokkamme A menisi toisaalla ”erittäin hyväkuntoiseksi” tai jopa ”uudenveroiseksi”. Tätä selkiyttämään päätimme ottaa käyttöön kaksi uutta laatuluokkaa. 

Helpottaaksemme käytettyjen laitteiden hankintaa olemme ottaneet kannettaville koneille 1.6.2022 lukien käyttöön lisäksi uudet laatuluokat A+ ja A++. Laatuluokka A:n salliessa pieniä käytönjälkiä, on A+ vielä pykälän tarkemmassa syynissä erinomaiseksi kunnoltaan todennettu laite. A++ on puolestaan aivan kuten A+, mutta siinä on vielä lisäksi uusi akku. 

Markkinoilla toimivien yritysten laadutuksen keskinäinen vertailu voi olla vaikeaa

Terasetin tyytyväiset asiakkaat puhuvat laadutuksemme laadukkuuden puolesta. Saamme todella harvoin palautetta siitä, että luokituksemme ei olisi osunut kohdalleen. Sen sijaan kuulemme silloin tällöin, kuinka laite on yllättänyt asiakkaan positiivisesti juuri fyysisen kuntonsa osalta. Usein käyttäjän ennakko-oletus käytetyn laitteen kunnosta onkin kaukana linjaamastamme. Tämä yllättää iloisesti!

On harmillista, ettei yritysten tekemän laadutuksen vertailu ole helppoa, sillä vertailu olisi varmasti Terasetille suotuisa. Viime aikoina isojen elektroniikkakauppiaidenkin viimein otettua valikoimiinsa käytetyt laitteet – mikä on kehityksenä sinänsä oikein positiivinen asia – on moni voinut hieraista silmiään paikoin kryptisiäkin laatuluokituksia lukiessaan. Ehkäpä erikoisin viime aikoina esiintynyt luokitus on ”useimmille käyttäjille kelpaava”. Minkälainen otanta mahtaa olla tällaisen luokituksen pohjana? Terasetissa työtä ohjaa vuosikymmenten kokemus. 

Kokemus tuo näkemystä laadutustyöhön

Terasetissa laatuluokitukset tehdään aina laitekohtaisesti ja laitekohtaisin merkinnöin, eli luokkia ei käytetä ns. kaatoluokkina, joiden mukaisesti tuote voi joko sisältää tai olla sisältämättä tiettyjä virheitä, kulumia tai vastaavia. Uskomme, että tarkalla, laitekohtaisella kuvauksella on suurempi arvo kuluttajalle. 

Luokituksessa käytämme tarvittaessa koko tiimin näkemystä, mutta lähes poikkeuksetta meidän on helppo päättää, lähdemmekö korottamaan yksittäisen laitteen laatuluokkaa jollakin tietyllä toimenpiteellä. Into tekemiseen voi helposti johtaa myös ylikorjaamiseen, ja välillä joudummekin jopa toppuuttelemaan itseämme. Kaikesta ei ole pakko tehdä A:ta, mutta toisaalta on turha jättää konetta pienen virheen takia alempaan luokkaan. Kakkosluokan koneillekin on jatkuvasti hyvä kysyntä, sillä puutteet näkyvät luonnollisesti myös tuotteiden hinnassa.

Lisää valtakunnan laadukkaimmasta laadutuksesta sekä tarkemmat kuvaukset käytettyihin tuotteisiin soveltamistamme laatuluokista voit lukea täältä